עדי בר יוסף

מפיקה

2019המחשמלים
2017פיגומים
מפיקה שותפה

תפקידים שונים

2012ההתחלפות
ע. במאי