עדי גולן

מפיקה

2012משאבת הכסף
2011עם סגולה
2008אבי ביטר חי בסרט

עורכת

2014תקועים ב-67'
2012משאבת הכסף

יוצרת

2012משאבת הכסף

תפקידים שונים

2015איטגירלס
ליהוק
1994תלויים באוויר
ניהול הפקה בפועל