עדי שנער

במאית

2017מכת חום

תסריטאית

2017מכת חום