עדן אמסלם

בתפקיד עצמה

2019המירוץ למיליון
עונה 7 / מקום 7 / נשואים + 1

קשר משפחתי