עדן ארפי

גיל:21  (נולדה ב-1/8/2000)

בתפקיד עצמה

2017המהדורה
מנחה