עדנה קידר

שחקנית

2014זינוק בעלייה
אופירה
1998שחרר את הנסיכה
ריקה