עובד בן חורין

גיל:41  (נולד ב-23/8/1979)

בתפקיד עצמו

2005סוף הדרך
עונה שנייה / זוכה

קשר משפחתי

  • הבן של פעיל הימין הקיצוני מיכאל בן חורין