עודד ציון

שחקן

1979מסיפורי השכונה
ג'נגו
1978הילדים משכונת חיים
ג'נגו

בתפקיד עצמו

1996שובו של השריף