עודד שרעבי

בתפקיד עצמו

2016הכוכב הבא
עונה שלישית / מודח 3