עודד תורג'מן

מפיק

2003מלחמה אחרת

תסריטאי

2002מקרה קריות