עופרה עמרם

מפיקה

2019אמאמביכה
2018פילו וסופי
מפיקה בפועל
2016גאליס
מפיקה בפועל
2015התסריטאי
מפיקה בפועל
2015אקס פקטור
מפיקה בפועל
2014מתים לרגע
מפיקה בפועל
2014הקלמרים
מפיקה בפועל
2011שלוש
20112.3 בשבוע
מפיקה בפועל
2011אורים ותומים
מפיקה בפועל

שחקנית

2015התסריטאי
רינת
2014אזור א'
תמר

תפקידים שונים

2010נשות הטייסים
ניהול הפקה