עופר זוהר

מפתחות:
בית צבי

שחקן

2020בלקספייס
רופא עיניים
2019עיר מקלט
אבא של מיכל
2008אלטלנה
יעקב מרידור
2008סרוגים
מקובל
2007אסקימוסים בגליל
אזולאי
2006מלח הארץ
חוקר
2001לגעת באושר
שי
1990שורו
שוטר רומנטי