עופר לכיש

מפיק

2012פול

תפקידים שונים

2015שכונה
ע. הפקה
2014השמיניה הדור הבא
ע. הפקה