עופר שלחין

שחקן

2020קיבוצניקים
1973הבית ברחוב שלוש
סמי

בתפקיד עצמו

1991שירים קטנים 3

מוזיקה

2004מדורת השבט
1991שירים קטנים 3
מעבד מוזיקלי