עופר שרילאן

מוזיקה

1997ג'ינג'י
שיר פתיחה (ביצוע)