עידו מור

בתפקיד עצמו

1999הבחירות
מגיש
1997צה"ל יוצא שבת
מגיש