עידו פוס

מדבב

2008הכבשה לבנה
נוני
2008המופע של מר שמח
מר שקט / מר עצלן / מר חטטן
2008הנסיכה הקטנה
דמויות שונות
2007טאו שו
אבא