עינת ברנובסקי

מפתחות:
בית צבי

שחקנית

2012מלאכיות בלבן
ד"ר שטרייכר
2008ברלין
קלריס