עלי נאסר

גיל:64  (נולד ב-11/9/1954)
מפתחות:
במאים ערבית