עמוס אורן

שחקן

2020הנספח

תפקידים שונים

2020הנספח
הדרכת דיאלקט