עמית גוריש

שחקן

+2019שאטו עין כרם
אהרון
2017רוח חדשה
שמואל הילד