עמית ולדמן

בתפקיד עצמו

+2020ערוץ החדשות
פרשן דסק החוץ