עמית לביא

צלם

2000קינוח

תפקידים שונים

1996למיכלי כבר לא כואב
ע. צלם / ע. תאורן
1995ייסורי אפרים
ע. צלם