עמית פיש

שחקנית

2018עיר מקלט
איילת
2015נולי ויניב במסע אל יהלום החלום
פיית הכיוון