עמית קלינג

תסריטאי

+2019מתחת לעור

שחקן

2019האחיות המוצלחות שלי
בתפקיד עצמו