עמית קלינג

תסריטאי

+2019מתחת לעור
+2019שב"ס

שחקן

2019האחיות המוצלחות שלי
בתפקיד עצמו