עמליה מרגולין

גיל:58 (נפטרה ב-28/2/2018)
נולדה ב:8/3/1959
מפתחות:
במאים