עמנואל כהן

מפתחות:
מעלה

תסריטאי

2015הדיקטטור הקטן

שחקן

2015הדיקטטור הקטן
יוסי קליינמן
2014רמזור
מורה
2013המגיפה
אחראי משמרת
2013שטיסל
רופא
2012סרוגים
אביאל ידין