עמנואל עמרמי

מפיק

1989אש צולבת
מנהל הפקה

שחקן

1989אש צולבת
עוקב
1984גרין

תפקידים שונים

1991מעבר לים
עיצוב אומנותי
1984גרין
עיצוב אומנותי