עמרי גליקמן

שחקן

2016תאג"ד
בתפקיד עצמו (התקווה 6)

בתפקיד עצמו

2014אנשי המוזיקה
בתפקיד עצמו

הרכבים

+2021התקווה 6
שירה וגיטרה