עמרי הוכפלד

גיל:20  (נולד ב-10/5/2001)

בתפקיד עצמו

2017המהדורה
מנחה