עמרי ניר

גיל:35  (נולד ב-30/12/1983)

מפיק

+2019גולסטאריות
מפיק משימות
+2019הפוליאקובים
מפיק בפועל
2018היום בעוד שנה
מפיק בפועל
2017הקופסה
מפיק בפועל
2014היפה והחנון

תפקידים שונים

+2019גיבורים
ע. הפקה
2017שכונה
ע. במאי
2015חיים חדשים
ע. במאי