ענבל אילסר

גיל:21  (נולדה ב-19/2/1999)

בתפקיד עצמה

2017המהדורה
מנחה