ענבל ברקמן

שחקנית

2002הילדים מגבעת נפוליאון
ילדה בבית הספר