ענבל וסרמן

בתפקיד עצמה

2000צעצוע של פסטיגל
ילדת פסטיגל