ענת דוידוב

מפתחות:
גלצניקים

מדבבת

1985נילס הולגרסון
המפקדת אקה (בפרק השלישי בלבד)