ענת שחר

מפיקה

+2020מגן דוד דרום
מפיקה בפועל

תפקידים שונים

+2020מטומטמת
ניהול הפקה