ענת שחר

מפיקה

+2019מגן דוד דרום
מפיקה בפועל

תפקידים שונים

+2019מטומטמת
ניהול הפקה