ענת שחר

מפיקה

2019מגן דוד דרום
מפיקה בפועל

תפקידים שונים

2019מטומטמת
ניהול הפקה