עפרי יריב

בתפקיד עצמה

2011הישרדות - איי קמרינס
מודחת 4 (פרשה מסיבות רפואיות)