ערן ברנע

מפתחות:
אנשי עסקים

בתפקיד עצמו

2017זוג מנצח VIP
אביבה וערן / פרשו

מאחורי הקלעים