פבלו אריאל

תפקידים שונים

1987רחוב סומסום
מפעיל מוישה אופניק