פולינה חריטונסקי

שחקנית

2014שגר אותי לחלל, סשה!
בלונדית