פולינה קוטליאר

מפיקה

2018ישראל בת 70
מפיקה בפועל
2018הכל הולך

תפקידים שונים

+2019כפולה
ניהול הפקה