פולינה קוטליאר

מפיקה

2018ישראל בת 70
מפיקה בפועל
2018הכל הולך

תפקידים שונים

2020כפולה
ניהול הפקה
2020שנות ה-80
ניהול הפקה