פייר הנרי

שחקן

1984אנשים במיל
דייב
1984מבצע שטריימל
קורט