פיני חדד

מפתחות:
זמרים

שחקן

2011עם סגולה
בתפקיד עצמו