פיני קורן

שחקן

1976רחוב 60
1972נחצ'ה והגנרל

מדבב

1987רחוב סומסום
חבובות אורחות
1979החבורה העליזה