פלאמן ז'ליאזקוב

צלם

+2019שנות ה-80
2018כפולה

תפקידים שונים

+2019מלכות
ע. צלם