פסח בורשטיין

גיל:89 (נפטר ב-6/4/1986)
נולד ב:15/4/1896

שחקן

1966שני קוני למל
ר' שיעלע, העגלון
1964הבו בנות לאילת
1964סאלח שבתי
שמעון בירנבאום

בתפקיד עצמו

1999הקומדיאנטים

קשר משפחתי