פריאל רובין

בתפקיד עצמה

2013בית ספר למוסיקה
תלמידה בכיתה של משה פרץ