צביה ברקאי

מפתחות:
סם שפיגל

במאית

2005ויקה

עורכת

2004בעיניים עצומות

תסריטאית

2005ויקה