צביקה יונה

מפיק

+2020האזרח גואטה
מפיק בפועל
+2020עושות חשבון
2014עמוק במים
מפיק פוסט

תפקידים שונים

2015חשודה
ע. הפקה
2012צחוק מעבודה
ע. הפקה