צביקה ערב

מפיק

2003המופע של בובי ובובה
1999איש משטרה
1994שירת הסירנה
מפיק בפועל

תפקידים שונים

2005כתב פלילי
ע. במאי
1992טיפת מזל
ע. במאי